TKDK KİMİ DESTEKLİYOR?

TKDK KİMİ DESTEKLİYOR?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) yeni Başkanı Hakan Kalender ile söyleşimizde TKDK’nın verdiği hibeler konusunda üreticimizden gelen en can alıcı soruyu sordum. TKDK, sadece büyük sermaye sahiplerini mi destekliyor? Küçük ve orta ölçekli işletmeler sizin hibelerinizden yararlanamıyor mu?  TKDK ‘’büyükleri daha büyük yapma’’ projesi mi?

Kalender açık bir şekilde cevap verdi;  ‘’Kesinlikle değil. Bunun altını özellikle çiziyorum. Bizim projelerimiz IPARD programlarında net olarak yazıldığı gibi küçük ve orta ölçekli işletmeleri AB standartlarına getirmek ve istihdam kapasitesini arttırmak. Hibe konularında alt limitlere baktığımız zaman küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen bir kurum olduğumuz gözüküyor. Hatta işletme küçüldükçe artı puan veriyoruz. 20 bin liralık projelerimiz var.’’

***

‘’Kadınlara ve Gençlere Pozitif Ayrımcılık Yapılıyor’’

TKDK Başkanı Hakan Kalender, kadın ve genç çiftçilerin projelerine de artı puan verdiklerini söylüyor. TKDK’ya bugüne kadar gelen projelere verilen hibelerin %16’sını kadın yatırımcılar kullanmış. Desteklenen yaklaşık 11 bin projenin %43’ü ise 40 yaş altı gençlere ait.

Çantacı Projecilere Aldanmayın

TKDK, Avrupa Birliği (AB) fonlarını 2011 yılında kullandırmaya başladı. Ülkemizde proje hazırlama kültürü yeni yeni oluştuğu için o dönemde ‘’çantacı’’ diye tabir edilen, hazırladığı projenin kabul edileceğinin garantisini veren, üreticimizi aldatıp, parasını alıp kaçan kişiler ortaya çıktı. Şimdi sayıları giderek azalıyor ancak sorun tam anlamıyla bitmiş değil.

Kalender, çiftçimizin aldanmaması için ilk adres  ‘’ TKDK İl Koordinatörlükleri’’ diyor; ‘’ İl Koordinatörlüklerinde yatırım alanı, gerekli belgeler ve şartlar net olarak sunulmakta. Başvuracaklar www.tkdk.gov.tr adresinde de bu belgelere ulaşabilir. Daha sonra projeyi yapmak için farklı şekilde danışmanlara gidip bunlardan destek alırsanız, aldanmazsınız.’’

Yatırımın geri kalanını finanse edecek gücümüz yoksa ne olacak?

Çiftçilerimizin bir bölümü hibeden geriye kalan yatırım bedelini karşılamaya gücü olmadığını belirtiyor. Bu durumda TKDK’nın bu talebi karşılamak için bu bankalarla imzaladığı protokoller devreye giriyor. Kalender  ’’ Ön finansman ihtiyacı için yatırımcılara fırsatlar sunuyoruz. Ön finansman belgesini aldıktan sonra bize başvuruyor, eğer uygun görülürse yani proje geçerse bankayla sözleşmesini yapıp ön finansmanını alıyor, bittikten sonra bizden hibesini alıp ödemesini yapıyor.’’ diyor.

IPARD II – 3. Çağrı İlanında 1.1 Milyarlık Kaynak,  %70’e Varan Oranlarda Hibe Var

TKDK yeni çağrıda başvuruları 1 Mart’ta başlayacak Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında Süt, Kırmızı Et ,Kanatlı Eti ve Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeleri , 12 Şubat’ta başlayacak Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme kapsamında ise, Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürün İşletmeleri, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını %40’tan %70’e kadar değişen oranlarda destekleyecek.

23.01.2018 17:55:01 1448 Yorum Gönder

Yorum Gönder

Yorumlar

BENZER HABERLER