ARTIK LÜKS DEĞİL MECBURİYET

ARTIK LÜKS DEĞİL MECBURİYET

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında (TARSİM)  2018’de uygulamaya alınan yenilikleri bilmek çok önemli.

Artık sektör temsilcilerinin çoğu ‘’Küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı olumsuzlarla alışmalıyız ve bu sorunların tarımsal üretimin bir parçası olduğunu bilmeliyiz’’ diyor.

TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu’nun İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında söylediği şu sözlerin altını çizmek gerek; ‘’  “Hepimizin bildiği gibi iklim değişiklikleri ve doğal afetler tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkileyerek, ciddi boyutlarda kayıplara sebebiyet vermektedir. Ülkemizde tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınarak, tarımsal üretimde devamlılığın sağlanabilmesi ve üreticinin gelir kaybının azaltılabilmesi amacıyla TARSİM teminat kapsamı her geçen yıl genişletiyor.‘’

SON 11 YILDA NELER OLDU?

Son 11 yılda tüm tarım sigortası branşlarında 6,5 milyar TL prim ve 9 milyon poliçe üretilerek, 136 milyon dekar alan, 127 bin sera, 9 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile 7 milyon arılı kovan sigortalandı. 124 milyar TL’lik tarımsal varlık teminat altına alındı.

Üreticilerden 2 milyon hasar ihbarı geldi ve 4 milyar TL hasar ödemesi gerçekleşti.

Bu süreçte üreticinin primine sağlanan devlet desteği  %50 ile %67 arasında değişen oranlara, sigortalılık ise %1’den %20’ler seviyesine ulaştı.

YENİ YILDAN İTİBAREN NELER DEĞİŞECEK?

Geçen yıl buğdayda uygulamaya konulan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasının kapsamı genişletildi. Arpa, çavdar, tritikale, yulaf ürünleri ve bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarına da teminat verilmeye başlandı.  Bu ürünler, başta kuraklık olmak üzere, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı güvence altına alınabiliyor.

Ancak burada üreticilerimizin bir talebini de aktarmak isterim. Kuraklık verim sigortalarının ilçe bazlı değil, parsel ve köy bazlı olmasını isteyen çok sayıda mesaj alıyorum.

Meyve bahçeleri ve asmalarda eğer telli terbiye sistemi ile üretim yapılıyorsa sigorta kapsamına alındı.

Büyükbaş, Küçükbaş ve Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları kapsamında olan hastalık teminatına, epidemik ve ihbarı mecburi hastalıkların büyük bir çoğunluğu ilave edildi.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, Mavi Dil, Sığırların Süngerimsi Beyin Hastalığı (BSE),  Rift Vadisi Humması, Bulaşıcı Sığır Plörapnömonisi, Enzootik Sığır Löykozu, Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı (EHD), Bulaşıcı Stomatitis, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, Mavi Dil, Koyun ve Keçi Vebası (PPR), Koyun, Keçi Çiçeği, Scrapie, Rift Vadisi Humması, Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı (EHD), Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında ise, Pullorum, Kanatlı Tifosu (tavuk tifosu), hastalıkları sigorta kapsamına alındı.

 

Genç ve kadın çiftçilerin için primlerinde %5 oranında indirim yapıldığını da ayrıca vurgulamak gerekiyor.

25.01.2018 16:01:11 573 Yorum Gönder

Yorum Gönder

Yorumlar

BENZER HABERLER